Login

Signup

SPONZOR

“Izmedju vasione i Zemlje postoji jedan novi kosmos, a tamo živi i stvara Una Novosel”

Una Novosel, (Beograd, 11. februar 1988)
srpska је umetnica savremene umetnosti 21. veka. Pripada mlađoj generaciji slikara enformela i ekspresionizma.

Njeno slikarstvo je prepoznatljivo po slikama velikih dimenzija
u monohromatskom pristupu. Pored upotrebe akrilnih boja, koristi razne sekundarne materijale kao što su kese, pesak, kamenčići, plastika, metal i drugo.

Razvijanje svesti o problematici ekologije govore dela ove srpske umetnice.
Diplomirala je i magistrirala 2013. godine na Fakultetu Primenjenih umetnosti, Univerziteta u Beogradu, na odseku za unutrašnju arhitekturu i dizajn nameštaja.

  • – 2019. godine postala je član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS)
  • – 2019. godine upisuje se na doktorske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti iz oblasti primenjenog slikarstva.
  • – Od 2020. godine je u statusu samostalnog umetnika.

Učesnica je na mnogobrojnim radionicama, umetničkim kolonijama,
manifestacijama i izložbama I dobitnica nekoliko nagrada. Una komunicira sa svojom publikom kroz apstraktni oblik ekspresionizma i enformela.

Light forms 6., 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2019.

Light forms 3., 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2019.

''In disappearing'', 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2019.

Light forms 2., 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2019.

Light forms 5., 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2019.

Black rain 1., 62 x 91 cm, acrylic on paper, 2018.

Black rain 2., 62 x 91 cm, acrylic on paper, 2018.

''Way'', 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2018.

Black rain 7., 71 x 101 cm acrylic on paper, 2018.

No name, 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2018. (from series Black rain)

Black rain 8., 71 x 101 cm, acrylic on paper, 2018.

''Changes'' 3. 100 x 100 cm, acrylic on canvas, 2019.

''Changes'' 2. 100 x 100 cm, acrylic on canvas, 2019.

''Changes'' 1. 100 x 100 cm, acrylic on canvas, 2019.

''Changes'' 4. 100 x 100 cm, acrylic on canvas, 2019.

''Changes'' 5. 100 x 100 cm, acrylic on canvas, 2019.

''Changes''6., 100 x 100 cm, acrylic on canvas , 2019.

No name, 40 x 40 cm, acrylic on canvas, 2018.

No name, 40 x 40 cm, acrylic on canvas, 2018., private collection

''Disclosure'', 200 x 200 cm, combined techniques on canvas, 2018.

''Faded shadows'', 100 x 100 cm, combined techniques on canvas, 2018.

''Distraction'', 200 x 200 cm, combined techniques on canvas, 2018.

''Total silence'', 100x100 cm, combined techniques on canvas, 2018., private collection

''Blood Moon'', 200 x 200 cm, combined techniques on canvas, 2019.

''Suffering is the strongest emotion'', 120 x 200 cm, acrylic on canvas, 2019.

''Cosmic dust'', 180 x 180 cm, combined techniques on canvas, 2018.

"Golden age 1.", 120 x 200 cm, combined techniques on canvas, 2018., private collection

''Golden age''5., 150 x 300 cm, combined techniques on canvas, 2019.