Login

Signup

Tomaž Perko

biografija

Tomaž Izidor Perko rođen je 2. novembra 1947. godine u Ljubljani, u porodici slovenačkog slikara Lojze Perka. Mladost je proveo u Kamniku, kao i školovanje od 1954. od 1966. Na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani studirao je slikarstvo i diplomirao 1971. godine. Nakon toga završio je postdiplomske studije na restauraciji i konzervaciji prof. Mirka Šubića.

U početku je živeo u Ljubljani, a od 1981. živi i stvara na Cerkničkom jezeru. Često se usavršavao u inostranstvu, izlažući, između ostalog, u Torontu, Vankuveru, Štutgartu, Hangžu u Kini, Brielu u Holandiji, Beču, Dubrovniku, Berlinu, Londonu, Otavi, Klivlendu, Vašingtonu i Njujorku. U svojoj domovini imao je brojne izložbe od prve izložbe u Kamniku sedamdesetih godina.
U proteklom periodu ističu se dva ciklusa izložbi. Godine 2013. predstavio je 20 novih umetničkih dela u Narodnom muzeju Slovenije, pod nazivom ``Tražene misli``, koje je kasnije predstavio u Holandiji, a koje je izvela stručna i amaterska javnost sa izuzetnim brojem poseta.
U 2014. godini napravio je još jedan važan izlagački korak. U Ambasadi Republike Slovenije u Berlinu, od 15. maja do kraja avgusta 2014. godine, izložena je izložba ``Zlatni rez``,na kojoj je predstavljeno deset portreta poznatih Slovenaca radi obeležavanja desete godišnjice ulaska Slovenije u EU. Zbog velikog entuzijazma i interesovanja, izložba je održana i u drugim ambasadama.
Između ostalog, na izložbi u februaru 2015. godine proslavljen je slovenački kulturni praznik u Londonu, u decembru 2015. godine, u Beču, Korotanu, a u junu 2016. autor je posetio izložbu kanadskih Slovenaca u Istočnoj Kanadi i SAD-u (Otava, Toronto, Klivlend), u decembru 2016. u ambasadi u Vašingtonu i u Njujorku.
Dobitnik je mnogih nagrada i nagrada za svoja dela.

Slike