Login

Signup

Tomaž Izidor Perko

biografija

Tomaž Izidor Perko rođen je 2.11.1947 u Ljubljani u velikoj obitelji slovenskog slikara Lojzeta Perka. Mladost je proveo u Kamniku, kao i školovanje od 1954 do 1966, sve do završetka srednje škole. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani i diplomirao 1971. Nakon toga završio je postdiplomski studij restauracije i konzervacije kod profesora Mirka Subića na istoj akademiji.

Posle studija radi i živi u Ljubljani, od 1981 živi i radi na Cerkničkom jezeru. Više puta je imao studiska putovanja i edukaciju u inostranstvu, gde je i izlagao, medju drugima u Torontu, Vancouveru, Stuttgartu, Hangzou u Kini, Brielleu u Holandiji, Beču, Dubrovniku, Berlinu, Londonu, Ottawi, Clevelandu, Washingtonu i New Yorku. Od svoje prve izložbe u Kamniku tijekom studija 1970 do danas održao je brojne izložbe tako u sloveniji kao inostranstvu.

U posljednjem vreme ističu se dva izložbena ciklusa, godine 2013. predstavio je u Nacionalnom muzeju Slovenije 20 novih umjetničkih djela pod nazivom „Dragocjene misli“, koju je stručna javnost vrlo dobro primila, a ljubitelji umetnosti posetili izložbu u vrlom velikom broju. Izložba je kasnije predstavljena na holandiji. U 2014. godini napravio je još jedan veliki izložbeni korak. Od 15. svibnja do kraja kolovoza 2014. u Veleposlanstvu Slovenije u Berlinu izložena je izložba Zlatni rez, koja sadrži deset portreta poznatih Slovenaca. Obilježila je desetu obljetnicu ulaska Slovenije u EU. Zbog velikog entuzijazma i zanimanja izložba je putovala i u ostala veleposlanstva. Između ostalog, izložba je u veljači 2015. godine obilježila naš kulturni praznik u Londonu, u prosincu 2015. godine domaćin je bio u Korotanu u Beču, a u lipnju 2016. autor je na poziv kanadskih Slovenaca ugostila izložbu u Istočnoj Kanadi i SAD-u (Ottawa, Toronto, Cleveland). i u prosincu 2016. u Veleposlanstvu u Washingtonu i u državi New York.
Za svoj je rad primio brojne nagrade i nagrade.

Slike