Login

Signup

Petar Mošić

biografija

Petar Mošić (1981, Beograd) završio je doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom prof. Anđelke Bojović. Ovaj mladi umetnik višestruko je nagrađivan za osobeni, publici i kritici sada već prepoznatljiv stil.

Jedna od značajnijih nagrada jeste Zlatna paleta sa Prolećne izložbe ULUS-a (2016). Radovi Petra Mošića nalaze se u brojnim privatnim i javnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu, ali krase i nekoliko javnih beogradskih zgrada, u vidu murala.

Učestvovao je na trinaest samostalnih i preko stotinu grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i u međunarodnim projektima i rezidencijama, poput Glo’Art fondacije u Belgiji (2016, 2017, 2018, 2019). Od 2016. do 2018. bio je član Saveta Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Glo’Art fondacija proglasila ga je 2019. godine za jednog od najuspešnjih mladih umetnika koji su gostovali na
ovoj međunarodnoj rezidenciji. Živi i stvara u Beogradu.

Mob.: +381612555960
Maill: mosicpetar@yahoo.com
Web: https://www.artsy.net/artist/petar-mosic
www.saatchiart.com/mosicpetar

POGLEDI

Naći se u poziciji onoga koji nadzire i posmatra predstavlja  izazov savremenog doba, u kome je izloženost pogledu drugog značajan element socijalizacije. Prikazana lica na mojim slikama i crtežima ne treba posmatrati kao portrete u konvencionalnom smislu već kao konceptualno poigravanje sa simboličkim  potencijalom motiva. Ovde portrete treba doživljavati kao komunikacijski kôd preko kog je dostupan određeni dijapazon ličnih razmišljanja i kolektivnih opsesija. Ni za mene kao autora – a ni za moju umetnost – nije bitan identitet portretisanog već kakav je zaplet moguće izvesti kroz portretne konstrukcije.
Prikazana lica, svojim pogledom ili sklopljenim očima, predstavljaju alegoriju duhovnog i fizičkog preobraženja, ali ukazuju i na neminovnost smrti. Portreti su realistični i prepuni detalja, što omogućava da se pažnja posmatrača preusmerava sa detalja na celinu i obrnuto. Odsustvo poteza četkice doprinosi objektivnosti postupka. Jednoobraznim tretmanom osvetljenja i pozadine postignut je efekat bezličnosti. Atmosfera mistike koja je prisutna u ovim radovima može posmatrača da dovede u ambivalentnu situaciju da prikazane portrete doživi kao radove rađenje po modelu, ali i kao izmaštane vizije lica.

Prikazani portreti i njihovi pogledi sa svojim simboličkim naznakama ukazuju na problematičan položaj individue i na suštinski važne teme koje se odnose na neutemeljene vrednosti modernog društva, gde se polako gubi ideja o tome šta je dobro, a šta loše, ali i doprinose onom aspektu likovnih umetnosti koje je društveno angažovano, kao oblik kritičkog odgovora na svet u kome živimo.

Petar Mošić

Petar Mošić tematiku svojih radova vidi u specifičnim situacijama i stanjima čoveka, zaustavljenim u trenutku. Time se postiže psihološka analiza zadate teme, kojoj pripomažu pažljivo izabrani formati slika i crteža za svaki motiv ponaosob. Znalački odabran predložak u fotografiji samo je početni impuls koji inicira određenu problematiku. To su pojave u odrastanju, formiranju čoveka i, usput, prepreke koje ga sputavaju da se u potpunosti ostvari.
Veoma precizan valerski crtež osnovica je slikarskog postupka kojim se postižu stanja i stepen osetljivosti a koji je skoro nemoguće dešifrovati u svakodnevnom životu. Petar Mošić u tehničkom i slikarskom procesu realizuje svoje slike na visokom nivou, što ih čini čitljivim i široj populaciji konzumenata.

prof. Anđelka Bojović

Slike