Login

Signup

Milan Đakov

biografija

Milan Đakov,1961 Beograd

Od početka 80-ih radi kao novinski fotograf, fotoreporter. Njegove fotografije i fotoreportaže objavljivane su u svim ilustrovanim časopisima tadašnje SFRJ.

Aktivno sarađuje sa najvećim reklamnim agencijama u Srbiji. U saradnji sa njima učestvovao u realizaciji velikog broja marketinških kampanja. Sarađuje sa velikim brojem likovnih umetnika iz zemlje i inostranstva i sa njima učestvovao na više fotografskih radionica i likovnih kolonija.

Živi i radi u Beogradu.

Slike