Login

Signup

U vremenu kada se sve više mladih umetnica, po završetku Likovne i Primenjene Akademije, okreće proširenim medijima, retki su primeri, onih koji poštuju osnovne postulate u umetnosti. Zato sam imala zadatak da pronađem i bolje predstavim javnosti, pet mladih slikarki čiji neveliki, ali značajni opusi, počivaju na tradicionalnim vrednostima. Dve decenije sam pratila razvoj figurativne umetnosti kroz televizijske emisije i različite vidove predstavljanja umetnica ovakvih stremljenja na RTV Studio B.Stoga je ovaj projekat logičan sled na temu mog istraživanja najmlađih predstavnica figurativnog slikarstva na savremenoj likovnoj sceni.

Jednogodišnji projekat “Figurae feminae!” predstavlja pet mladih umetnica - figurativnog opredeljenja, koje će, u prostoru NLB banke, imati u toku 2018. godine , na svakih dva meseca , samostalne izložbe . U pitanju su mlade nade srpskog slikarstva, čije vreme tek dolazi...Kristina Pirković, Katarina Nedeljković, Đerđi Ačaji, Anđela Micić i Ivana Živić. Njihovim samostalnim postavkama, biće predstavljena raznorodna i najreprezentativnija dela, okrenuta tradicionalnom, koje se prenosi u mnoge vidove likovnog izražavanja.Ono što ih vezuje je mnogostrukost interesovanja, zrelost izraza, znanje, veština i talenat. Njihova likovna dela - crteži i slike, različitih su tematika, ali su, u suštini, sve mlade umetnice raznolikim pristupima, okrenute čoveku.

Ideja je da svaka od pomenutih slikarki, dobije sopstveni totalni ambijent, tokom dva meseca trajanja izložbe.S obzirom da svih pet umetnica radi velike formate, to će biti pravi izazov- kako postaviti izložbu koja treba da dominira prostorom.
I da se, kroz autorka vođenja, jednom nedeljno, njihova umetnost približi svakom posmatraču.
Cilj projekta je predstavljanje najmlađih umetničkih individua na savremenoj likovnoj sceni, i sintetizovanje različitih tema koje su tipične za figurativnu umetnost, a prepoznate svuda u Evropi i svetu.

U Beogradu, januara 2018
Maja Živanović, novinar i likovni kritičar