Aleksandra grozdanić

Grozdanović Aleksandra, rodjena u Leskovcu 1994. godine. Gde završava srednju umetničku školu nakon toga upisuje fakultet umetnosti (Pristina – Zvečan)

Do sada imala jednu samostalnu izložbu i više kolektivnih.

Radovi